Ändra enskilda sidor i Google Data Studio-rapporter

En lite halvt dold funktion i Google Data Studio är att kunna ändra på dashboardens höjd och bredd för individuell sida och inte för hela Data Studio-rapporten.

Justera höjd/bredd för enskild sida på dashboarden

För att ändra bredd och höjd på en enskilda sida i Google Data Studio så finns toppmenyalternativet Page > Current page settings, när du redigerar din Data Studio dashboard:

Under Style kan du sedan ändra den enskilda rapportsidans bredd och höjd. Här kan du också ändra om sidan ska ha en annan bakgrundsfärg jämfört mot övriga på dashboarden:

Här hittar du fler guider, tips och råd för att arbeta smart med Google Data Studio.