Den här guiden till Google Tag Manager är tänkt att vägleda dig från att sätta upp ett grundläggande konto och komma igång med ett antal taggar, triggers och variabler. Guiden är ett ärligt försök att minska din eventuella rädsla för att börja använda Google Tag Manager.

GTM gränssnitt

Hur fungerar Google Tag Manager

Taggstyrning för webben använder en särskild behållartagg (container) som du placerar på alla sidor på webbplatsen. Behållaren ersätter alla manuellt kodade taggar på din webbplats eller i din app, inräknat taggar från AdWords, Google Analytics, Floodlight och tredje part. När du har lagt till behållartaggen för Taggstyrning på webbplatsen, kan du uppdatera, lägga till och administrera ytterligare taggar direkt i Taggstyrning på webben.

En tagg är ett kodavsnitt som körs på en sida. Taggar kan användas i många olika syften, men de flesta taggar som används i Google Taggstyrning är utformade så att de skickar information från din webbplats till tredje part. Google Analytics-taggen och taggen för AdWords konverteringsspårning skickar till exempel information om aktivitet på din webbplats till Google.

Taggar körs, eller aktiveras, vanligtvis när sidan läses in eller vid en interaktion med sidan. Du definierar utlösare i Google Taggstyrning och kopplar dessa till taggar för att ange när en tagg ska aktiveras. Ett exempel på en utlösare är den fördefinierade ”Alla sidor”, som aktiverar taggen på dina webbplatssidor i samma ögonblick som de läses in.

En utlösare är ett villkor som tolkas som antingen sant eller falskt vid körning. Detta görs genom att värdet i en variabel jämförs med värdet du angav när du definierade utlösaren.

Läs mer om tekniken bakom Google Tag Manager hos Google.

Kom igång med Google Tag Manager

  1. Skapa ditt GTM-konto och första tagg (för sidvisningar)
  2. Fler artiklar kommer

Postat om Google Tag Manager